دستگاه ماینر بایکال BK-N Plus

ماینر بایکال BK-N Plus دستگاه ماینر بایکال مدل BK-N Plus یک نوع دستگاه استخراج ارز رمزنگاری شده است که بر روی سیستم تحت ASIC انجام می شود و با ابعاد ...