دستگاه ماینر بایکال Giant-B

دستگاه ماینر بیت کوین بایکال Giant-B دستگاه ماینینگ بایکال Giant-B در تجارت الکترونیک یک دستگاه استخراج ارز رمزنگاری شده است که دارای 5 الگوریتم متفاوت اعم از blake256R14 ،blake256R8 ، blake2B، ...