تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T

تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T

تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T دستگاهی مناسب و کاربردی برای ماینر است که قابلیت عیب یابی و تشخیص نقوص هشبرد ها را دارد. این تستر از دسته  قطعات ماینر محسوب شده و می تواند  وضعیت عملیات ماینیگ و فرکانس و دمای هر چیپ هش بردها را به سادگی به کاربر نمایش دهد. شما کاربران می توانید با استفاده از تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T سلامت دستگاه ماینر خود را بررسی نموده و با استفاده از نمایشگر تعبیه شده بر روی آن از نوع عیب و مشکل موجود در دستگاه مطلع شوید. این محصول قادر است تا با ماینر و هشبرد اینوسیلیکون T2T سازگاری نموده و خرابی و مشکلات درون این دستگاه را تشخیص دهد. تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T شامل وزنی معادل با 500 گرم بوده و می تواند مشکل موجود در هشبرد را با نمایش X یا Dead به کاربر اعلام نماید.

مشخصات تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T:

  • سازگار با: ماینر Innosilicon T2T
  • وزن: 500 گرم