فن دستگاه ماینر حلزونی

فن دستگاه ماینر مدل حلزونی یک خنک کننده با ظاهری شبیه به حلزون در بازار تجهیزات ماینینگ است که در داخل دستگاه های ماینر قرار گرفته و سبب می شود تا فضای ...