ارز دیجیتال سکرت Secret Network (SCRT) چیست؟

شبکه سکرت یک بلاکچین است که قراردادهای هوشمند با محوریت حریم خصوصی را امکان پذیر می کند. قراردادهای "سکرت" توسط نودها در یک محیط اجرای قابل اعتماد محاسبه می شوند. ...