دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH

دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.3 24Th دستگاه ماینینگ Ebang مدل EBIT E10.3 بر مبنای الگوریتم SHA-256 ساخته شده و میزان نرخ هش ریت آن برابر با 24 تراهش بر ثانیه ...