دستگاه ماینر بایکال BK-N

دستگاه ماینر بایکال BK-N دستگاه ماینر بایکال مدل BK-N یک نوع دستگاه استخراج ارز دیجیتالی است که دارای حداکثر هش ریت 40kh/s می باشد. این دستگاه ماینر همانند دستگاه Giant-N ...