تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T

تستر هشبرد ماینر اینوسیلیکون T2T دستگاهی مناسب و کاربردی برای ماینر است که قابلیت عیب یابی و تشخیص نقوص هشبرد ها را دارد. این تستر از دسته  قطعات ماینر محسوب شده و ...